Myco Composite

CO9-00001
יולי 2021

חומר טבעי, מתכלה וקל משקל המורכב מסיבים צמחיים המקושרים זה לזה באמצעות תפטיר (Mycelium), שהינו רשת הקורים שפטריות מייצרות. ניתן לייצר את החומר על ידי שילוב בין תפטיר למגוון פסולות חקלאיות ושאריות מתעשיות שונות. בזכות קלות המשקל, יכולות הבידוד ועמידותו הגבוהה באש, החומר מהווה תחליף לקצף פוליסטירן ("קלקר" EPS) או לחומרים דומים אחרים דוגמת לוחות שבבים.

כל עוד החומר נשאר יבש הוא ישמור על צורתו ותכונותיו. בתום השימוש הוא מסוגל להתכלות באדמה בכשלושים יום בלבד, זאת בזכות העובדה שהחומר עשוי מרכיבים צמחיים לא מעובדים ואינו כולל תוספים סינתטיים.