I FELT

O3-00020
מאי 2024

יריעות לבד אקוסטיות העשויות מבגדים ומדי תאגידים, לדוגמא מדים של עובדי איקאה, מדי KLM, מדים צבאיים ועוד.
לאחר חיתוך הבדים הממוחזרים לסיבים גסים ועדינים, מערבבים אותם ביחס קבוע עם פוליאסטר ממוחזר אשר מאפשר את החוזק המבני ללבד.

עובי יריעות הלבד הוא כ 2.5 מ"מ. עם זאת, מכיוון שמדובר בחומר ממוחזר, הוא לא אחיד לחלוטין, ויתכנו חריגות בטווח של עד 20%. היות והחומר מבוסס על מחזור בדים, התוצאה המתקבלת היא ייחודית ומשתנה מעט מיריעה ליריעה.