CArreléy

O3-00020
מאי 2024

CArrelé היא סדרת אריחים עשויים קליפות ביצים מרוסקות שהיו מיועדות להטמנה ומשמשות לחיפוי וריצוף.

שם החומר הוא מיזוג " carreler" שפירושו לרצף בצרפתית, ו CA – הסמל הכימי לסידן בהתייחס לסידן פחממתי המרכיב את קליפת הביצה.

האריחים מורכבים משילוב של שני חומרים: קליפות ביצים שבורות בתוספת של חומר מקשר. לאחר ערבוב החומרים ויציקתם, החומר עובר תהליך ייבוש.

על מנת לשמש כאריחי רצפה, או במקומות בעלי רטיבות מתמשכת, החומר מקבל ציפוי שמאפשר לו עמידות לאורך זמן.