criaterra

ביקור מפעל וחומר חדש באוסף

אחד החומרים האהובים על המבקרים באוסף ספריית החומרים הוא Terra, חומר המיוצר מאדמה וסיבים טבעיים. זהו חומר שמושך לגעת בו באופן אינסטינקטיבי, יש בו משהו מוכר ועם זאת שונה. Terra...

למידע נוסף