שנטל בריילי

ממשיכים לדבר על קיימות

נהוג לומר, ובצדק, כי "הטכנולוגיה היא גם קללה וגם ברכה". אין מקום שבו הפרדוקס הזה מקבל ביטוי חריף יותר מאשר בשיח סביב עתידם של חומרי הגלם בעולמנו. ככל שהקִדמה הטכנולוגית...

למידע נוסף