צריך תואר בעיצוב כדי להשתתף?

לא בהכרח, אך עדיפות תינתן לבעלי רקע רלוונטי.