מי הם המנטורים/שופתים של האתגר?

מידע מלא על צוות המנטורים.ות ושופטים.ות האירוע נמצא כאן.