מה רואים בספרייה?

בחלל הספרייה מוצגים מעל 1000 חומרים שונים שנגישים לאבחון ולמגע.