אני סטודנט.ית לעיצוב – אני יכול.ה להירשם למרתון?

רמת האתגר מותאמת לסטודנטים בשנות ג-ד ומעלה.