אני רוצה להשתתף עם החברה שלי – אפשר שנרשם ביחד?

בהחלט. ניתן להירשם כיחיד, זוגות או צוותים, וצוות המרתון תטפל בכל השאר.