עקב המצב הבטחוני כל הפעילויות במתחם המדיטק מבוטלות.