בין התאריכים 18-23/12/22 ניתן להיכנס לחניון המדיטק מכיוון רחוב אילונה פהר בלבד